จัดจำหน่าย ชุดฝึกปฏิบัติการให้กับสถาบันการศึกษา

ABOUT OUR COMPANY

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด จำหน่าย ครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการให้กับสถาบันการศึกษา ดำเนินงานโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรม ที่ทำงานมามากกว่า 10 ปี โดยเป้าหมายหลักของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่

ติดต่อสอบถาม

EAT SERVICES

บริการของเรา

โดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรม ที่ทำงานมามากกว่า 10 ปี

บริการด้านการวางแผนงานระบบ ออกแบบระบบ

Smart University, Smart classroom, Smart factory

บริการออกแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

Smart factory LAB, Smart car LAB, Electric Car Simulator LAB  ฯลฯ

บริการออกแบบร้านค้า วางระบบงาน จัดการธุรกิจ

ออกแบบร้านค้าและบริการต่างๆ การวางระบบงาน การบริการจัดการธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม TEL : 02-006-3899 , 083-977-7688

เราพัฒนาสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

OUR CUSTOMERS

ลูกค้าของเรา

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า