เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตเมชั่น ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2563 โดยเป็นบริษัทของคนไทยที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านงานอุตสาหกรรม ที่ทำงานมามากกว่า 10 ปี โดยเป้าหมายหลักของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยี สมัยใหม่ ทั้งในการนำระบบ Automation เข้ามามีบทบาทในระบบการศึกษาไทย โดยการประยุคระบบ Automation เข้ามาใช้ในหลากหลายมิติ โดยนโยบายหลักของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ติดต่อสอบถาม

OUR PRODUCT

เราเป็นตัวแทนและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท EST จากประเทศเกาหลี

Smart factory
ชุดฝึกระบบ IoT
ระบบ self -Driving electric Motor
3D Print
Drone
Robot/AI
Automatic control
Renewable
Electric/ Electronic /communication
Education software
Measuring Instrument

EDUCATION AUTOMATION SYSTEM

จัดจำหน่าย ชุดฝึกปฏิบัติการให้กับสถาบันการศึกษา

เราพัฒนาสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระบบการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า